Aanpak en Filosofie

“Geen resultaat zonder mensen”

Succesvol verandermanagement zet mensen in beweging

foto_aanpakpageDe kracht van elke organisatie zit in de mensen. Zij bepalen immers het resultaat. Effectieve veranderingen beginnen dan ook bij de mensen. Jos van Dam is een coachende leider en gaat voor duidelijke en meetbare doelstellingen. Met een heldere aanpak zet hij de mensen in beweging. Hij weet ze te motiveren en te enthousiasmeren en zorgt voor betrokkenheid via gerichte communicatie.

Meer rendement uit bedrijven met structuur en een daadkrachtige aanpak
Jos van Dam is een zelfstandige interim-manager en coach die zich het beste laat omschrijven als een nuchtere en gestructureerde people-manager. Het eindresultaat staat centraal, maar de mensen zijn nodig om dat te bereiken. Jos beseft dat als geen ander. Zijn enthousiasmerende persoonlijkheid combineert hij met een daadkrachtige aanpak. Door te structureren en te professionaliseren verbetert hij de organisatie en daarmee de bedrijfsontwikkeling. Met een sterke focus op rendement en toegevoegde waarde weet hij meer uit de bedrijven te halen. Niet door alleen strategieën te bedenken en visies te bepalen, maar ook door ze uit te werken in een duidelijk beleid met concrete plannen en bijbehorende acties.

Mensen, structuur en processen
De ervaring die Jos heeft opgedaan is heel divers. Van zakelijke dienstverlening, logistiek en groothandel tot de maakindustrie. Van familiebedrijven tot het grotere mkb. En van groei- en krimpscenario’s, hr-beleid, meerjarenplannen tot de inrichting van organisaties, het opstellen van toekomstscenario’s en de begeleiding van directies na reorganisaties. Jos kenmerkt zich door een enorme drive en ambitie waarmee hij de uitdagende managementvraagstukken energiek en gestructureerd oppakt. Een slagvaardige vernieuwer die er wel voor kiest om bestaande processen te verbeteren en te borgen in de organisatie. Waarbij hij er altijd voor waakt dat processen niet de boventoon gaan voeren. Dat gaat volgens hem ten koste van de creativiteit en zelfstandigheid van de mensen. Een juiste balans om het beste resultaat te bereiken. Dat levert Jos van Dam.